Onderdelen pakket

Ons onderdelen pakket

Parkmanagement Buitenvaart, kortweg PMBV, vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van alle ondernemers op bedrijventerrein Buitenvaart te Hoogeveen.
Met elkaar moeten we zorg dragen voor een veilig en kwalitatief hoogwaardig bedrijventerrein waar het goed ondernemen is.
Op Buitenvaart bestaat parkmanagement uit een verplicht basispakket en een vrijwillig pluspakket. Het basispakket wordt betaald uit de contributie aan de vereniging.
 
Onderdelen basispakket:

- Collectieve beveiliging en structureel overleg met politie

- Centrale bewegwijzering

- Conciërgefunctie voor een hoogwaardig bedrijventerrein

- Gezamenlijke knelpunten aanpakken
- Collectief sneeuwruimen van openbare weg
- Onderhoud groenvoorziening (niveau basis).
 
Onderdelen pluspakket:

- Besparen op de kosten door collectieve afvalinzameling

- Besparen op uw kosten door collectieve energie-inkoop