Beheer

Verbeter de buurt

Graag willen wij u attent maken op de link www.verbeterdebuurt.nl Ook de gemeente Hoogeveen doet mee aan deze website. Op deze site kunnen er diverse ideeën en verbeterpunten worden aangereikt, c.q. problemen gemeld die Buitenvaart aangaan. Namens Parkmanagement hebben we al enkele meldingen gedaan. Op de site kunt u zien welke. Indien u dat wilt kunt u op deze site ook deze meldingen ondersteunen, zodat ze nog sterker onder de aandacht komen bij de gemeente. Opnieuw hebben we hier een mogelijkheid om Buitenvaart op het door ons gewenste hoge niveau te houden. 
Mocht u meldingen doen, wilt u dan zo vriendelijk zijn om de parkmanager via zijn e-mailadres dit te laten weten zodat hij de melding zo nodig kan ondersteunen? U kunt dit al in de bevestiging van de melding aangeven.
Parkeeroverlast op Buitenvaart

De gemeente heeft – n.a.v. de diverse opmerkingen tijdens de laatste ALV – haar visie m.b.t. dit onderwerp naar het bestuur toe helder gemaakt. Bovendien heeft men een aantal maatregelen in gang gezet om de overlast tot een minimum te beperken. Klik hier voor meer informatie.

Parkmanagement Drenthe

In Drenthe zijn zeven parkmanagementorganisaties (PMO’s) actief. Het betreft organisaties in Assen, Coevorden, Emmen, Hoogeveen (Buitenvaart en De Wieken, beiden met een eigen PMO), Meppel en Noordenveld. Vanuit de bestaande overlegstructuur hebben de organisaties verdere samenwerking gezocht maar het lokale karakter van parkmanagement blijft herkenbaar. Het succes van parkmanagement wordt daardoor bepaald. Kijk voor meer informatie op www.parkmanagementdrenthe.nl