Buitenvaart parkmanagement, kortweg PMBV, vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van alle ondernemers op bedrijventerrein Buitenvaart te Hoogeveen. Met elkaar moeten we zorgdragen voor een veilig en kwalitatief hoogwaardig bedrijventerrein waar het goed ondernemen is.

De Vereniging PMBV regelt met en vóór de ondernemers op het bedrijventerrein Buitenvaart en de Gemeente Hoogeveen een schoon, net en veilig bedrijventerrein. Bij ontwikkeling van bedrijvenpark Buitenvaart 1 is door de gemeente Hoogeveen een hoog ambitieniveau neergelegd.

De Vereniging PMBV is in december 2004 opgericht. Alle eigenaren van een perceel op Buitenvaart zijn verplicht lid van de vereniging en betalen contributie. De contributie is afhankelijk van de kavelgrootte. Door het lidmaatschap kan gebruik worden gemaakt van de diensten en raamcontracten van PMBV. De vereniging zorgt voor de terreinbeveiliging, de bewegwijzering en overige collectieve diensten. Verder wordt van de ondernemers verwacht dat ze goed huismeester zijn op hun eigen terrein.

Het bestuur van de vereniging wordt door een 5-tal mensen gevormd. Drie van hen zijn afkomstig van industriële bedrijven, de twee andere bestuursleden hebben er hun bedrijf en wonen er ook. Zo kunnen wij als bestuur, de verschillende belangen op de juiste wijze behartigen. Het bestuur heeft haar taken onderling verdeeld en doet dit op vrijwillige basis. Het bestuur ziet het als haar taak, om zorg te dragen voor een goed, veilig en mooi bedrijventerrein.